CRYO Frost

TEKNISET TIEDOT

Mitat

Pituus 6500 mm, leveys 2600 mm, korkeus 3200 mm.
Mittoja voidaan muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Valmistus

Valmistettu Suomessa todella eristyskykyisellä valumenetelmällä.

Huippukylmä

Huippukylmä -110˚C tehdään kolmella kompressorilla.

Lämpötilat

Kylmähuoneet -15˚C, -60˚C ja -110˚C.

Jäähdytysaika

jäähdytysaika 1˚/minuutti

Happipitoisuus

Happipitoisuus hoitoyksiköissä on 21-22%.

Automaatio

Oma logiikkaohjelma joka ohjaa ja valvoo laitteiston toimintaa realiaikaisesti näytöltä tai internetin kautta ja ilmoittaa aina automaattisesti sekä mahdolliset hälytykset että toiminta häiriöt.

Typpisäiliö

Säiliön koko voi vaihdella tarpeiden mukaan. Ihanteellinen koko säiliölle on 15000 l.